En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa dels següents aspectes legals del lloc web:

Web: https://elginjoler.com/

Titular: EL GINJOLER CATERING S.L. (en endavant EL GINJOLER)

Domicili: Polígon Industrial Pont- Xetmar E-14, Cornellà de Terri, 17844 (Girona, España).

C.I.F: B17740762

Telèfon: +34 972 59 40 41 (càtering) / restaurant

Correu electrònic: [email protected] / per encàrrecs [email protected]

 

1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Les presents Condicions Generals d'utilització i contractació, tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada en  las nostres pàgina web, així com la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris i el titular del lloc web.

 

2. Condició d’usuari i acceptació.

La contractació de qualsevol producte i / o servei confereix la condició de "Client" i ha de conèixer i acceptar les condicions generals de la contractació incloses en el present text, així com en el seu cas, les condicions particulars que regeixin l'adquisició.

Només les persones majors de 18 anys estan autoritzades a fer ús dels serveis de comerç electrònic a través del lloc web.

Mitjançant l'acceptació de les Condicions Generals d'ús i contractació el Client declara:

1r. Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar.

2n. Que resideix a Espanya o en lloc on regeix la legislació espanyola.

3r. Que ha llegit i accepta les presents Condicions Generals.

 

3. Modificacions de l’avís legal i condicions generals.

EL GINJOLER   podrà modificar les Condicions Generals sense previ avís, per la qual cosa és aconsellable que aquestes siguin llegides en cada visita a la nostra pàgina web. Aquestes modificacions són d'aplicació a partir de la publicació en el lloc web i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment. En qualsevol cas, figurarà la data de revisió de les condicions generals. Cada compra es regeix per les Condicions Generals vigents en la data de la comanda. En tot cas, abans de qualsevol procés de contractació es podran consultar les Condicions Generals.

 

4. Responsabilitat de EL GINJOLER

Els productes i serveis presentats en la nostra pàgina web són conformes a la legislació espanyola. L'accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l'usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l'ús que faci del lloc web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic , tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades per la nostra pàgina web, obligant a l'usuari a mantenir indemne a EL GINJOLER   per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

EL GINJOLER   no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a EL GINJOLER  , que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a EL GINJOLER  , degudes a l'usuari, a tercers, o supòsits de força major. EL GINJOLER   no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan de la nostra pàgina web. 

EL GINJOLER   no respon en cap cas que els usuaris utilitzin  la pàgina web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

La responsabilitat civil de EL GINJOLER   pels productes subministrats queda limitada a l'import dels mateixos, l'usuari o consumidor renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a EL GINJOLER   per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels productes adquirits a través d'aquest website així com possibles fallades, lentitud d'accés o errors en l'accés a aquest, incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d'informació que pogués existir a l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a EL GINJOLER.

 

5. Obligacions dels client.

Amb caràcter general l'usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o en el website i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de EL GINJOLER  , els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares, EL GINJOLER   no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar l'edat dels mateixos.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior durant la utilització de la nostra pàgina web  per part de l'usuari, aquest es veu obligat a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol de els equips, sistemes o xarxes de EL GINJOLER  , de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de EL GINJOLER   o en general de qualsevol tercer.

d) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través de la nostra pàgina web, ja no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers, de no existir autorització expressa.

e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del website o a la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma

f) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de EL GINJOLER  , els seus proveïdors o tercers.

g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.

 

6. Realització de la comanda.

Pas 1: Accedir a la nostra pàgina web.

Per a realitzar una comanda es necessari connectar-se al nostra pàgina web.

Pas 2: Omplir la Cistella de compra.

L'Usuari haurà d'afegir el producte que desitja adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en pantalla. 

Els preus i ofertes presentats en la nostra pàgina web són vàlids per a encàrrecs via on-line i per els encàrrecs vía telefònica.

Pas 3: Validar compra.

“El teu carret”

Emplenant a aquests efectes els formularis de comanda subministrades (Dades que identifiquen l'usuari, Dades de facturació, Tipus d'enviament, Dades de lliurament, forma de pagament i Comanda) i validar la compra.

La validació de la comanda per part del Client suposa expressament el coneixement i acceptació d'aquestes condicions generals de contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per EL GINJOLER   constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre EL GINJOLER   i els seus clients. EL GINJOLER   arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible.

Un cop efectuada la compra i un cop comprovat el pagament dels productes, en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l'execució de la compra, EL GINJOLER li remetrà al Client per e-mail un cop comprovat el pagament de la compra.

Paso 4: Pagament.

El pagament sempre serà a través de targeta de crèdit o transferència bancària.

 

7. Preus, canvis i anul·lacions de les comandes.

Els preus dels productes (aperitius, plats de temporada, pastissos i melmelades)  es troben indicats en la pàgina web  inclouen els impostos relatiu al IVA.

Durant el procés de compra apareixerà desglossat l’import corresponent a la carga impositiva d’acord al tipus vigent en cada moment i aplicable als productes i/o serveis comercialitzats.

El  client pot realitzar les comandes de dues maneres:

    • Via telefònica, trucant 625 69 39 36 o a través de l’app WhatsApp.

    • Realitzades a través de la tenda on-line.

El client també té l’opció de poder recollir la seva comanda al restaurant i poder-la pagar a la recollida del nostre establiment. Aquesta opció no tindrà cap cost addicional.

L’usuari quan realitza la comanda, podrà escollir quin dia la vol rebre i en quina localitat. Un cop iniciada la comanda, el client la rebrà la comanda dins en un termini de 24/48 hores depenen del destí.

El client dins d’un termini de 24 hores, podrà anul·lar la comanda realitzada via on-line, enviant un correu electrònic a [email protected] o a trucant al 625 69 39 36. Així com, si vol ampliar la comanda o realitzar algun canvi en algun dels productes ho haurà de comunicar, també dins d’un termini de 24h, a través dels mecanismes establerts anteriorment.

Es realitzen encàrrecs en tot el territori espanyol, excepte Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.

No s’acceptaran devolucions del producte, ja que es tracta de productes perennes, al tractar-se de producte cuinats, que s’han de consumits de forma immediata.

En el supòsit que la comanda pogués arribar malmesa, el producte es trobes en mal estat i no fos viable la seva ingesta,   que presentes un problema de conservació, pèrdua o trencament de protector o envàs de conservació,  el client haurà de realitzar un correu electrònic a [email protected], on haurà d’aportar fotografies on realment es demostri que  l’estat en el qual li va arribar la comanda al seu domicili no era l’esperat, dins del termini de 24 hores. El client en el seu correu haurà d’exposar si desitjar que El Ginjoler li torni a realitzar la comanda novament o prefereix l’abonament de l’import de la comanda. El Ginjoler contestarà el correu rebut per part del client i procedirà a donar una resposta, i gestionar amb la major brevetat el canvi de la comanda o la devolució del diners.

La devolució dels diners de la comanda es realitzarà a través del mateix sistema en el qual l’usuari va realitzar el pagament, en un període no superior a 5 dies laborals. 

 

 8. Política d’enviaments i entrega de les comandes realitzades on-line o trucada telefònica. 

El Ginjoler realitzarà enviaments per tot el territori català i peninsular, excepte Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.

L’enviament es realitzarà a través de l’empresa de missatgeria urgent GLS. El termini d’entrega de la comanda  al domicili del client/usuari es realitzar dins de les 24/48 hores depenen de la població de destí, al tractar-se de comandes alimentàries el termini serà ràpid per la rapida consumició de la comanda.

El preu de port (caixa) tant en territori català com peninsular serà de 6 euros, aquest port sempre anirà a càrrec del client, que es veurà reflexat en la factura final. L’empresa de missatgeria realitzarà l’entrega de la comanda en dins de l’horari comercial.

En el supòsit que la comanda pogués arribar malmesa,  amb algun problema de conservació, pèrdua o trencament de protector de conservació,  el client haurà de realitzar un correu electrònic  a [email protected], on haurà d’aportar fotografies de l’estat en el qual li va arribar la comanda al seu domicili, dins del termini de 24 hores. El client en el seu correu haurà d’exposar si desitjar que El Ginjoler li torni a realitzar la comanda novament o haurà de procedir a l’abonament de l’import de la comanda.

Si el client desitja novament que EL GINJOLER li realitzi novament la comanda, haurà de suportar les despeses de transport.

IMPORTANT: EL GINJOLER no es fa responsable de l’incompliment o retràs en l’entrega de la comanda, o de qualsevol obligació que quedi fora de l’abast del nostre control, com son els casos de força major, casos fortuïts, inclemències meteorològiques, catàstrofes naturals, pandèmies mundials. EL GINJOLER no es responsabilitza en el compliment dels terminis d’entrega que depenen de l’empresa de transports o tercers aliens, per el que nos ens responsabilitzem de les vagues, tancaments, accidents o altres causes de força major que impedeixen el compliment dels mateixos.

Hem de dir, que la major part de les entregues de les comandes es realitzen dins del termini indicat, ocasionalment es poden produir retards a causa d’errors de transcripció de dades, inclemències a causa de factors meteorològics, que les comandes es realitzin amb temporades on hi ha gran volum de comandes (Tot Sants, temporada festes de Nadal i Reis, etc..). En aquests supòsits el client es pot posar en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic a [email protected] o a trucant al 625 69 39 36, per tal de poder resoldre la incidència en la major brevetat.

  

9. Pagament.

EL GINJOLER   proposa com a mitjà de pagament :

· Pagament per Targeta de Crèdit: Visa i Master Card han desenvolupat un sistema per realitzar de forma segura pagaments a Internet. El sistema de Comerç Electrònic Segur es basa en què l'emissor de la targeta (banc o caixa d'estalvis) identifiqui al titular de la mateixa abans d'autoritzar el pagament per Internet.

EL GINJOLER   està adherit a aquest protocol de seguretat pel que, un cop seleccionat el producte a comprar i introduït el número de la targeta, s'obre una finestra de l'emissor que li sol·licita la seva identificació, mostrant un dels següents icones:

Les dades de la seva targeta i la contrasenya queden protegits per aquest sistema de seguretat des del moment de la seva introducció. Un cop completada la identificació, l'emissor comunica a EL GINJOLER   que la compra l'està realitzant el titular de la targeta, de manera que aquest pugui completar el procés. Si la identificació no ha estat satisfactòria, l'emissor ho comunica a EL GINJOLER   perquè procedeixi en conseqüència.

Aquesta finestra està fora del control de EL GINJOLER  , i és responsabilitat de la seva Emissor qualsevol incidència que pugui sorgir amb la mateixa, havent de contactar amb aquesta entitat si es trobés davant d'aquesta situació.

EL GINJOLER   es reserva el dret a rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l'efectiu a la targeta original. En aquests casos i si el Client està interessat en progressar en la compra dels articles demanarem una transferència bancària.

En cas d'impagament pel Client, total o parcial, en la data de venciment pactada per a un o més enviaments de productes, EL GINJOLER   podrà suspendre o cancel·lar qualsevol tramesa o Contracte pendent, sense incórrer en responsabilitat per qualsevol dany o pèrdues, inclòs el lucre cessant, o danys per retard o pèrdua de producció ocasionats al Client. L'anterior facultat de EL GINJOLER   en cap cas alliberarà al Client de les seves obligacions contractuals amb relació als pagaments deguts i a la recepció de productes.

 

· Transferència bancària: EL GINJOLER ofereix com a mecanisme de pagament dels productes seleccionats. Un cop omplertes les dades del formulari, quan es procedeix al pagament, hi ha l’opció de transferència. El client rebrà un correu electrònic confirmant el seu encàrrec un cop EL GINJOLER hagi rebut el comprovant de la transferència.  

 

10. El dret de desistiment.

En el cas que la comanda arribi de manera defectuosa, bé per pèrdua de la cadena del fred, bé per un cop al transport o problema amb l'embalatge, el producte o productes defectuosos seran reemborsats al client o li seran remesos en un proper comanda.

El dret de desistiment regulat en aquest apartat únicament podrà ser exercitat en els casos establerts per llei i en relació amb els productes adquirits a través de la Botiga Online, d'acord amb les especificacions establertes en aquests Termes i Condicions. De conformitat amb l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, el dret de desistiment NO és aplicable en tractar-te de la contractació de béns peribles que es poden deteriorar o caducar amb rapidesa

En els supòsits en què el Client tingui dret a desistir del corresponent contracte de compra, aquest podrà fer-ho sense necessitat de cap justificació dins el termini de 14 dies naturals, comptadors des del dia en què el Client o un tercer nomenat per aquest, que no sigui el comprador, prengui possessió del darrer dels productes adquirits.

Per exercitar el dret de desistiment, el Client haurà d'informar a al GINJOLER de la seva decisió de desistir del contracte per mitjà d'una declaració ferma (per exemple, una carta mitjançant correu postal, fax o correu electrònic) adreçada a l'adreça de la Empresa Venedora que apareix al peu de pàgina de la Botiga Online. Per això, el Client pot fer servir el formulari legal de desistiment o qualsevol declaració inequívoca a aquest efecte.

Per complir amb el termini establert per al desistiment del contracte, només cal que el Client enviï la declaració que exercita el seu dret de desistiment abans que acabi el termini per fer-ho.

A continuació us adjuntem formulari del dret de desistiment, que en cas que el client tingui el dret d’exercir-lo, l’hauran d’emplenar i enviar a través de carta certificada o correu electrònic a la nostra adreça de correu electrònic [email protected], de manera que quedi constància de forma fefaent:

 

MODELO DE FORMULARIO DE DESISTIMIENTO

        Asunto: Desistimiento del contrato

En__________, a ______/ ________/________

A la atención de:

________________

NIF: _____________________,

Titular de la siguiente página web de comercio online: ____________________

Por medio de la presente, y conforme a lo establecido en el RDL 1/2007, Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo pongo en su conocimiento mi voluntad de desistir de nuestro contrato de los siguientes bienes o productos:

Tipo de producto(s) y descripción del/los mismo(s) (incluya, en su caso, el número de referencia):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nº del pedido:

_____________________________________________________________________________

Fecha en la que se realizó o suscribió el pedido:

___________________________

Fecha de recepción del pedido:

___________________________

Nombre y documento de identidad (DNI/NIE/Pasaporte) del/los consumidor(es) y usuario(s) (se adjunta copia):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dirección del/los consumidor(es) y usuario(s):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono del/los consumidor(es) y usuario(s):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Correo electrónico de/los consumidores(es) y usuario(s):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre y domicilio del destinatario del envío (solo si la dirección es distinta a la del/los consumidor(es) y usuario(s)):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________

                       Firma del/los consumidor(es) y usuario(s)

        (Solo si el formulario se presenta en papel)

  

11. Notificacions.

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l'altra part o al correu electrònic d'aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra.

  

12. Nul·litat i ineficiència de les clàusules.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

  

13. Resolució de conflictes de forma extracontractual. 

Seguint les directriu marcades per la Llei 7/2017, de 2 de novembre, en la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva  2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de conflicte en matèria de consum.

La nova normativa exigeix que en cas de conflicte entre el consumidor i l’empresari (article 3 de la citada Llei), es podrà resoldre a traves d’un procediment extrajudicial davant d’un organisme autonòmic competent (article 26 de la citada Llei). La finalitat que persegueix la citada llei, és la de garantia que els consumidors residents a la Unió Europea tinguin accés a mecanisme de resolució de conflictes amb matèria de consum.

  

Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya: Departament de Consumo, el usuari/consumidor  pugui realitzar la reclamació clicant el següent enllaç.

http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/

 

Unió Europea:  L’usuari/ consumidor també podrà accedir a la plataforma digital, per a la resolució de conflicte de forma alternativa, accedint a través del següent enllaç.

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_es.htm

 

14. Legislació aplicable.

Les compres realitzades a través de la pàgina web de EL GINJOLER   es troben sotmeses a la legislació espanyola.

Les presents Condicions Generals de la Contractació es troben sotmeses, entre d'altres, a la següent Normativa:

- Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista ( "LOCM").

- Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació ( "LCGC").

- Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre ( "TRLGDCU").

- Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( "LSSICE").

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. ( "LOPD-GDD").

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i de la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE.

- Llei 7/2017, de 2 de novembre, en la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva  2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de conflicte en matèria de consumo.

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de EL GINJOLER , és a dir, pertany al partit judicial de Girona.

 

Les presents condicions generals de contractació es troben actualitzades al desembre de 2021.