AVÍS LEGAL i POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s'exposen les dades que identifiquen el Titular de la pàgina web:

Web:https://elginjoler.com/

Titular: EL GINJOLER CATERING S.L. (en endavant EL GINJOLER)

Domicili: Polígon Industrial Pont- Xetmar E-14, Cornellà de Terri, 17844 (Girona).

C.I.F: B17740762

Telèfon: +34 972 59 40 41 (càtering) / restaurant

Correu electrònic: [email protected] / per encàrrecs [email protected]

2.CONDICIONS D’ ACCÉS i ÚS

Qualsevol persona que accedeixi a la nostra pàgina web de GINJOLER tindrà la consideració d'Usuari. L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera concorde a la Llei, a la moral, als bons costums i a l’ordre públic, així com amb el que es disposa en les presents clàusules. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a l'establert, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la Web o impedir el seu ús normal, o dels serveis accessibles a través de la mateixa.

La utilització de la Web i/o dels seus Serveis, suposarà l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l'última versió actualitzada d'aquest Avís Legal, per la qual cosa l'Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la pàgina web. 

3.PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els vídeos, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a la Web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de GINJOLER o de terceres llicències. No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, de la Web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. L'Usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui a la Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per GINJOLER o les terceres llicències, que vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'Usuari.

4.POLÍTICA DE PRIVACITAT.

GINJOLER es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i/ qualsevol dels serveis oferts per GINJOLER , implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Avís Legal i Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula. Per favor tingui en compte que encara que pugui haver-hi enllaços del nostre web a altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a altres companyies o organitzacions a les que el web estigui redirigit.GINJOLER  no controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’ aquests lloc web. 

5.QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD GDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

EL GINJOLER 

Les nostres dades figuren a l'inici d'aquest avís legal.

 • Tractem la informació que se’ns facilita a través del formulari de la compra dels nostres productes. 
 • Si ens dona el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres productes i serveis.
 • ¿Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i si participa en una promoció mentre aquesta estigui activa, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

 • ¿ Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
 • La base legal per als tractaments de les seves dades són els consentiments que ens dona.
 • (Menors de 14 anys) Se entendrà que la informació enviada per menors ho ha esta pel consentiment dels seus progenitors, tutors legals o representants legals. De no ser així ho ha de fer saber en quant sigui possible els seus progenitors, tutors legals o representants legals . 

 • ¿ A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. 
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els/les interessats/des es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 • Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els/les interessats/des tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

 • ¿ Com pot exercir els seus drets?

Els drets d’accés rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal establerts en la LO 3/2018, de 5 de desembre, relativa a la protecció de dades de caràcter personal i garantia del drets digitals i en el Reglament de Protecció de Dades, així como del consentiment que ens ha donat per al tractament de les seves dades, ho haurà de fer mitjançant un escrit dirigit al Polígon Industrial Pont- Xetmar E-14, Cornellà de Terri, 17844 (Girona) o mitjançant correu electrònic a [email protected]

 • ¿ Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder-li donar el servei sol·licitat.

 • ¿ Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són: 

 • Dades de caràcter identificatiu.
 • Adreces postals o electròniques
 • Altres dades sol·licitades en els nostres formularis.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

 • Amb quina finalitat tractament les seves dades:

Podem processar les seves dades personals amb les següents finalitats:

 • Per poder facilitar els serveis contractats.
 • Facilitar els informació sobre els aperitius, plats temporals, els pastissos i les melmelades (preu productes, informació sobre els aliments utilitzats, sobre al·lèrgens, gluten). 
 • Per poder respondre les sol·licituds d’informació sobre els nostres serveis de càtering, celebracions, etc..
 • On tinguem obligacions legals a l’hora de processar les dades de caràcter personal.
 • Planificar i desenvolupar aspectes organitzatius ( ex. Comunicacions internes, pressupostos, administració i gestió de projecte)
 • Proporcionar accessos al nostres recursos.
 • Processar pagaments.
 • Administra la nostra pàgina web.
 • Per a qualsevol fi addicional el qual sigui necessari notificar-li o sol·licitar-li el seu consentiment.

6.¿QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d'accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

7.CLÀUSULA D’EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.

GINJOLER actúa amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l'exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. GINJOLER tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s'estableixin perGINJOLER en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

8.POLÍTICA DE INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL.

GINJOLER es compromet a través d'aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Web, produïts com a conseqüència d'un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. GINJOLER , com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors. 

GINJOLER es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s'enviï als clients de GINJOLER sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i GINJOLER , així com l'acompliment de les tasques d'informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat. 

9.CONDICIONS D’ÚS. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.

L’ús d’ aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avis legal.  El present Avis Legal i totes las relaciones que s'estableixin entre GINJOLER i l'Usuari de la Web i els seus serveis es regiran per l'establert en la legislació espanyola. 

- Última revisió: desembre de 2020.